.: bankinfo.se :.
 

  Sparräntor
  Bolåneräntor
  Konsumentlån
  Länkar

  Fonder
  Kreditkort
  Valutor

 

 

Fonder

Det finns i princip fyra olika typer av fonder; räntefonder, aktiefonder, blandfonder och hedgefonder.

Räntefonder investerar i räntepapper och beskrivs ofta som en säker investering. I normalfallet är det också sant då utgivarna av räntepappren i de flesta fall är stabila organisationer (som exempelvis svenska staten).

En bra räntefond kan ge några procentenheter i avkastning per år men det finns ingenting som garanterar att ett visst värde uppnås eller ens bibehålls. Risken för att en placering i räntefonder skall minska i värde är däremot extremt låg, sett över en period om 3-5 år.

Aktiefonder placerar sitt kapital på börsen. Det finns olika typer av inriktning. Vissa fonder placerar inom en viss bransch (ex. hälsovård eller energi) eller i en viss region (ex. Sverige eller Europa). En svensk sparare bör alltid ha en stor del av sina fonder i svenska och globala aktiefonder. Risken att en placering minskar i värde är inte obefintlig, men över en längre tidsperiod på 5-10 år visar historien att aktiefonder ger bra avkastning jämfört med andra placeringsformer.

Blandfonder blandar normalt räntepapper och aktier i sin portfölj. Om man inte är intresserad av marknaden kan en eller två olika blandfonder vara vettiga att investera i. Sparar man till pensionen finns särskilda generationsfonder som tar hänsyn till hur många år du har kvar till din pension när förvaltaren väljer andelen aktier och räntepapper.

Hedgefonder har blivit populärt den senaste tiden. I en hedgefond kan flera olika typer av värdepapper finnas. Förutom aktier och räntepapper kan även derivat och optioner ingå. En hedgefond kan ge bra avkastning även om hela börsen är i en negativ trend men den kan också ha en negativ utveckling när börsen går plus om förvaltaren inte gör ett bra jobb.

 


Vi tar inget ansvar för att informationen på den här sidan är uppdaterad och korrekt.
© bankinfo.se 2005 - Vi listar de bästa banktjänsterna!